Cameraverklaring

Seniorenzorg Lendelede engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Seniorenzorg Lendelede houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van zijn medewerkers, bewoners en bezoekers. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Deze cameraverklaring maakt integraal deel uit van de privacyverklaring van de website.

 

Seniorenzorg Lendelede verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u door één van onze camera’s wordt gefilmd. Deze camera’s worden gebruikt omwille van volgende doeleinden:

  • veiligheid en de gezondheid van werknemers,
  • bescherming van de goederen van de onderneming,
  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

 

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Seniorenzorg Lendelede.

 

Seniorenzorg Lendelede neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden en in geen geval langer dan 1 maand.

 

Seniorenzorg Lendelede erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Seniorenzorg Lendelede neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Volgende personen hebben toegang tot de camerabeelden: directeur, nachtverpleging, externe ICT-dienst B-inside.

 

U heeft het recht op inzage tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Seniorenzorg Lendelede verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres: dpo@seniorenzorglendelede.be.