Kortverblijf

Wat is kortverblijf?
Via kortverblijf biedt woonzorgcentrum AKSENT tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts. U kunt er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. 
Het centrum voor kortverblijf in woonzorgcentrum AKSENT is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De dienstverlening in onze kortverblijven is grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum. U krijgt er de nodige verzorging zoals verpleegkundige en hygiënische zorg, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering. Je kan deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en contact leggen met de andere gasten in onze kortverblijven en in het woonzorgcentrum. De kortverblijven zijn ingericht met mooi eigentijds meubilair, frigo en TV-toestel.

Zo is kortverblijf een belangrijke en noodzakelijke tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.

 

Voor wie is kortverblijf bedoeld?
Al wie 65 jaar of ouder is, kan terecht in een centrum voor kortverblijf. 

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen - familie of vrienden die uw mantelzorgers zijn -  die u normaal thuis verzorgen,  dat een tijdje niet meer kunnen, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn, of ziek zijn.

Kortverblijf is ook een oplossing als u een tijdje meer verzorging dan normaal nodig hebt, als u bijvoorbeeld gevallen bent of in “crisissituaties”.


Een centrum voor kortverblijf biedt op deze wijze een adempauze voor de mantelzorger.
Op de website www.kortverblijven.be kan u terecht voor online-reservatie. Surf hiervoor naar de gemeente Lendelede.

 

U kan met uw vragen over kortverblijf terecht bij onze medewerker van de sociale dienst.
e-mail: socialedienst@seniorenzorglendelede.be