Over ons

Woonzorgcentrum AKSENT en Residentie DE SCHAKEL zijn initiatieven van de vzw Seniorenzorg Sint-Vincentius Lendelede. Deze vzw werd opgericht op 1 juli 1997 en heeft het verderzetten en uitbouwen van het werk van de Zusters van de Heilige Vincentius te Lendelede als doel.

Op de plaats waar het huidige woonzorgcentrum gebouwd is, zorgde pastoor De Beir voor armen, zieken en straatkinderen. Vanaf 1811 werd hij in zijn werk bijgestaan door de pas opgerichte orde van de Zusters van de heilige Vincentius à Paulo van Lendelede. Burgemeester Wallays liet in 1828 een ‘godshuis’ bouwen in de Izegemsestraat, en steunde hiermee de initiatieven van de zusters die er ouderen en zieken verpleegden. Zo ontstond de stichting nl. de ‘Zusters van het Huis van Barmhartigheid’.
De zusters leefden in de geest van de heilige Vincentius en werden begeleid door pastoor De Beir. Wat initieel in 1892 een huis van barmhartigheid was, werd in de hieropvolgende jaren uitgebouwd tot een 'oude mannenhuis', een 'oude vrouwenhuis' een ziekenhuis en een weeshuis voor jongentjes.

In de periode van 1951 tot 1961 werd er in de toenmalige gebouwen een materniteit ondergebracht. Van 1947 tot 1976 werd het Witgele Kruis vanuit het rusthuis georganiseerd voor de regio Lendelede, Sint-Eloois-Winkel en Rollegem-Kapelle.

Van 1 juni 2006 tot 31 december 2012 werd gefaseerd gebouwd aan een volledig nieuw woonzorgcentrum dat volledig beantwoord aan de hedendaagse noden, met 90 residentiële verblijven, 3 kortverblijven, 7 zorgflats en een groep van 9 assistentiewoningen. Alle oude gebouwen werden vervangen door nieuwbouw.
De werking werd tijdens deze bouwperiode volledig herwerkt naar zorg- en dienstverlening die georganiseerd wordt via leefgroepwerking. Deze werkwijze laat toe dat bewoners meer structuur en betere zorg op maat aangeboden krijgen...

Het zorg- en dienstverleningsaanbod van de vzw Seniorenzorg Sint Vincentius Lendelede werd tijdens deze bouwperiode ook gediversifieerd  en uitgebreid met kortverblijf en een groep van assistentiewoningen.
Hierdoor draagt de vzw Seniorenzorg Sint Vincentius Lendelede op haar beurt bij aan de ondersteuning van de thuiszorg.

Sinds 2009 worden er in de keuken van het nieuwe woonzorgcentrum ook maaltijden bereid voor levering aan het OCMW van Lendelede in het kader van gezinshulp.


Persberichten:

09/07/2021 – KW - Emmy Demasure nieuwe directeur Aksent
 

24/05/2013 - KW : Officiële opening van Woonzorgcentrum Aksent en Residentie De Schakel

15/11/2013 - KW: Woonzorgcentrum AKSENT en Residentie De Schakel brengen een ruime waaier aan activiteiten

07/06/2013 - KW: WZC AKSENT en Residentie De Schakel geopend