Wie is wie

Jeroen Trybou
Directeur

Hilde Decaluwé
Diensthoofd Bewonerszorg

Evelien Jacobs
Teamcoördinator afdeling de Notelaar
de_notelaar@seniorenzorglendelede.be
Valerie Vandenbussche
Teamcoördinator afdeling de Wingerd
de_wingerd@seniorenzorglendelede.be
Hannelore Laga
Teamcoördinator afdeling de Amber
de_amber@seniorenzorglendelede.be
Darling Deconinck
Personeelsadministratie
personeelsadministratie@seniorenzorglendelede.be
Laurence George
Onthaalmedewerker
onthaal@seniorenzorglendelede.be
Marjolein Godderis
Medewerker sociale dienst
socialedienst@seniorenzorglendelede.be
 
Informatieveiligheidsconsulent/DPO
dpo@seniorenzorglendelede.be