Wie is wie

Emmy Demasure
Directeur

Geert De Vooght
Diensthoofd Bewonerszorg

Evelien Jacobs
Teamcoördinator afdeling de Notelaar
de_notelaar@seniorenzorglendelede.be
Isabelle Samyn
Teamcoördinator afdeling de Wingerd
de_wingerd@seniorenzorglendelede.be
Heleen Vanthournout
Teamcoördinator afdeling de Amber
de_amber@seniorenzorglendelede.be
Darling Deconinck
Personeelsadministratie
personeelsadministratie@seniorenzorglendelede.be
Sara Deceuninck
Onthaalmedewerker
onthaal@seniorenzorglendelede.be
Justine Deroo, Hanne Verledens
Medewerker sociale dienst
socialedienst@seniorenzorglendelede.be
 
Informatieveiligheidsconsulent/DPO
dpo@seniorenzorglendelede.be